.NET

ZHVILLIMET .NET

PSE .NET?

Për dekada, Microsoft . NET ka funksionuar në mënyrë të suksesshme në botën e biznesit dhe ka provuar komoditetin dhe seriozitetin e tij. Së pari, kjo teknologji lejon ndërtimin e një varieteti të gjerë aplikacionesh të përshtatshme për çdo lloj pajisjeje dhe platforme. Së dyti, duke qenë pjesë e një kompanie të madhe, ajo jep besueshmëri në marrjen e shërbimeve me një kualitet të një niveli të lartë. Gjithashtu .Net siguron:

  • Mjete efiçente dhe të integruara për web, mobile dhe desktop development
  • Platformë Cloud-Ready
  • Suport nga ekosistemi i fuqishem Microsoft (Azure, IIS, SQL Server, AD, Office365)
  • Komunitet zhvillues të aftë dhe të angazhuar.

 

TE DHENA MBI SHERBIMIN TONE .NET
Microsoft Partner logo Aftesitë tona per .NET development dëshmohen nga:

  • 13+ vite eksperiencë në .NET development
  • 10+ zhvillues .NET
  • 10+ projekte të realizuara në mënyrë të sukseshme
  • 2+ projekte në progres