Themeluar në 2018 Smart-Tech është një kompani me qendër në Shqipëri e cila ofron konsulencë në shërbimet IT dhe në zhvillimin e software-ve.

Me një sfond të bazuar në shkencë, ne ndërtojmë një trashëgimi njohurish dhe e zhvillojmë atë në fusha si: CRM, Data Analysis dhe Information Security. Në udhetimin tonë, ne kemi pranë partnerë si Microsoft dhe liderë të tjerë teknologjikë. Kjo për tu siguruar që klientët tanë përmes zgjidhjes që bëjnë, të përfitojnë nga besueshmëria dhe origjinaliteti që ne ofrojmë.

 

NJË PËRSHKRIM MBI KOMPANINË

Shtator, 2018 Smart-Tech është themeluar si një kompani inovative për zhvillimin e software-ve.
Tetor, 2018 Smart-Tech është pjesë e rrjetit Microsoft Partner

 

INDUSTRITË

Smart-Tech është e aftë të ofrojë zgjidhje software-ike për kompani dhe klientë sipas industrive në të cilat ata bëjnë pjesë.

Projektet tona përfshijnë:

  • Call Center Management System
  • Document Management System